Diktatur i Danmark


Det nye diktatur i Danmark (defineret som det "Danmark", der blev restproduktet efter Forræderiet i Roskilde i 1658) viser nu sit grimme fjæs i forbindelse med en "ny" sag omtrent hver eneste dag.

Løgnens Alliance af 1972, der har haft regeringsmagten lige siden, optræder som agent for fremmed magt på dansk grund. Dens kommandocentral her til lands findes i et såkaldt EUropaudvalg, der mere præcist kunne kaldes et EUizme-udvalg.

De landsødelæggende afgørelser i dette lukkede forum følges robot-agtigt af landets "lovgivere" i det såkaldte folketing, der retteligt kan kaldes et EUnuk-ting, idet det fjernstyres af fremmed magt uden for landets grænser og er inficeret af den beregnende ondsindethed, utæmmede havesyge, karriereplejende indspisthed og intrigante magtbrynde, der oftest følger med, når EUnukker får del i et lands styre.

Denne tingenes tilstand er ganske vist i modstrid med den såkaldte grundlov, som EUizterne i og uden for EUnuk-tinget kun har foragt, hån og spot til overs for, hvilket deres "godkendelse" af den grundlovsopløsende lissabonforfatning vidner om.

Afgørelser i EUizme-udvalget er ikke alle mands viden. Således har et medlem af dette "udvalg" i begyndelsen af august 2008 "lækket" et referat til pressen fra et "fortroligt møde" i nævnte mafiaforsamling. Referatet siges at dække indholdet af beslutningerne ved en sammenkomst blandt disse "fortrolige" EUizter, afholdt 19. september 2003.

På dette gehejmerådsmøde besluttede EUizterne, at hvem som helst af Klodens snart 7 milliarder eksemplarer af arten Homo insapiens insapiens skal have ret til at få ophold i "Danmark", blot man kan fremvise en (forfalsket) "vielsesattest", der har koblet bedrageren til en "statsborger" i EUropa.

Viden om sådanne "retskrav", som er af vital interesse for danskerne og deres mulighed for overlevelse på en diabolsk overbefolket jordklode, mente EUizterne og Løgnens Alliance af 1972 ikke skulle til offentlighedens kundskab. Det kunne jo afsløre EUizternes og EUnuk-"regeringens" virkelige hensigter, som er Danmarks Undergang.

At "referatet" så fem år senere er blevet "afsløret" skyldes, at "muldvarpen", der sandsynligvis er fra det tyske parti, der stod bag Den Store Løgn af 1972, vel har tænkt, at han kunne skade de knap så EUizme-inficerede deltagere i mafiamødet af 19. september 2003 ved at få dem naglet op på beslutningen om massiv ægtefælleimport til "Danmark" fra alverdens overbefolkede områder.

Denne landsopløsende import kan dog forsat ske via de 26 andre EUdistrikter ("lande"), herunder ikke mindst via det okkuperede Skåneland (Halland, Blegind/Blekinge, Skåne), der i nu mere end 350 år har været misregeret fra det svenske Stokholm.

Eksemplet med det hemmelige referat fra 2003 viser med største tydelighed, at diktaturets lakajer hele tiden siden 1972 har haft samme mål, og at dette så længe som muligt skulle holdes skjult for de danske borgere.

Om de regerende EUizter så kan klare den seneste "udvikling" alene ved at benytte sig af den særlige EUizt-"humor", politikerkyniske bortforklaringer, støttepartiske studehandler og lignende afledningsmanøvrer vil tiden vise.

En enkelt ekstremist har ligefrem ytret, at den lyssky beslutning om ukontrollabel ægtefælleimport ved mafiamødet (i EUizme-udvalget) 19. september 2003, dens fem år lange hemmeligholdelse for danskerne og dens for landet ødelæggende følger skulle være udtryk for noget helt centralt i en "retsstat" (!).

Om det lækkede referat fra mafiamødet 19. september 2003, her.